Close

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி

 

மாவட்ட ஊராட்சி
வ.எண். மாவட்ட ஊராட்சியின் பெயர் 2021-22 2022-23 2023-24
1. மாவட்ட ஊராட்சி View View _

 

வட்டார ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2021-22 2022-23 2023-24
1. ஆலங்காயம்  View ,View ,View ,View View ,View, View View
2. ஜோலார்பேட்டை View ,View ,View ,View ,View ,View View ,View _
3. கந்திலி View ,View ,View View ,View _
4. மாதனூர் View ,View ,View ,View ,View View ,View View
5. நாட்றம்பள்ளி View ,View ,View ,View View ,View _
6. திருப்பத்தூர் View ,View View ,View ,View _

15 வது மத்திய நிதிக்குழு – சுகாதார துணை மையம் – 2021-22

15 வது மத்திய நிதிக்குழு – சுகாதார துணை மையம் – 2022-23

கிராம ஊராட்சி
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் 2021-22 2022-23 2023-24
1. ஆலங்காயம் View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View, View View ,View ,View View
2. ஜோலார்பேட்டை View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View, View, View View ,View View, View
3. கந்திலி View ,View ,View ,View ,View, View, View, View, View, View, View, View View ,View ,View, View View
4. மாதனூர் View ,View ,View ,View ,View, View, View, View View ,View, View View
5. நாட்றம்பள்ளி View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View View ,View View
6. திருப்பத்தூர் View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View ,View View ,View View ,View

அனைத்து கிராம ஊராட்சிகள் கொள்முதல் AS நகல் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு – 2022-23